BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
15:48, 14/03/2019 tan****** 125.186đ Chuyển tiền Viettel
13:55, 10/03/2019 vie****** 100.000đ Chuyển tiền Viettel
13:54, 10/03/2019 vie****** 100.000đ Chuyển tiền Viettel
12:41, 08/03/2019 tru****** 101đ 3
11:07, 16/02/2019 Deo****** 4
11:21, 08/01/2019 adm****** 11đ PayPal