BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
13:25 18/06/2019 tan****** 80.500đ Thẻ Cào Điện Thoại
21:19 25/05/2019 114****** 10.787đ Thẻ Cào Điện Thoại
16:41 22/05/2019 tan****** 162.472đ Thẻ Cào Điện Thoại
23:06 21/05/2019 min****** 111.156đ PayPal
08:03 21/05/2019 107****** 27.868đ PayPal
12:48 18/05/2019 min****** 26.473đ PayPal
15:48 14/03/2019 tan****** 125.186đ Thẻ Cào Điện Thoại
13:55 10/03/2019 vie****** 100.000đ Thẻ Cào Điện Thoại
13:54 10/03/2019 vie****** 100.000đ Thẻ Cào Điện Thoại
12:41 08/03/2019 tru****** 101đ 3
11:07 16/02/2019 Deo****** 4
11:21 08/01/2019 adm****** 11đ PayPal