BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
18:23 20/05/2020 tan****** 172.460đ Thẻ Cào Điện Thoại
18:36 18/05/2020 ngu****** 15.960đ Thẻ Cào Điện Thoại
12:01 03/05/2020 gia****** 3.300đ MoMo
16:44 28/04/2020 gia****** 7.860đ MoMo
14:27 17/04/2020 gia****** 7.640đ MoMo
13:08 20/03/2020 Ngu****** 11.910đ Thẻ Cào Điện Thoại
20:49 02/02/2020 ten****** 7.389đ PayPal
07:11 01/02/2020 112****** 8.045đ PayPal
15:51 31/01/2020 tar****** 11.860đ PayPal
12:27 19/12/2019 duo****** 36.654đ PayPal
01:16 16/12/2019 ngu****** 28.730đ Thẻ Cào Điện Thoại
13:08 07/12/2019 Hoa****** 13.825đ PayPal
13:49 26/11/2019 fre****** 112.079đ PayPal
18:52 27/09/2019 min****** 36.301đ PayPal
17:35 13/08/2019 Hoa****** 64.150đ PayPal
18:36 05/07/2019 tra****** 10.625đ Thẻ Cào Điện Thoại
15:23 05/07/2019 096****** 20.350đ Thẻ Cào Điện Thoại
22:19 04/07/2019 boy****** 198.363đ PayPal
16:41 27/06/2019 Ban****** 13.660đ Thẻ Cào Điện Thoại
10:48 22/06/2019 tan****** 76.080đ Thẻ Cào Điện Thoại