BẰNG CHỨNG THANH TOÁN

Ngày Tên đăng nhập Số tiền Phương Pháp
20:49, 02/02/2020 ten****** 7.389đ PayPal
07:11, 01/02/2020 112****** 8.045đ PayPal
15:51, 31/01/2020 tar****** 11.860đ PayPal
12:27, 19/12/2019 duo****** 36.654đ PayPal
01:16, 16/12/2019 ngu****** 28.730đ Chuyển tiền Viettel
13:08, 07/12/2019 Hoa****** 13.825đ PayPal
13:49, 26/11/2019 fre****** 112.079đ PayPal
18:52, 27/09/2019 min****** 36.301đ PayPal
17:35, 13/08/2019 Hoa****** 64.150đ PayPal
18:36, 05/07/2019 tra****** 10.625đ Chuyển tiền Viettel
15:23, 05/07/2019 096****** 20.350đ Chuyển tiền Viettel
22:19, 04/07/2019 boy****** 198.363đ PayPal
16:41, 27/06/2019 Ban****** 13.660đ Chuyển tiền Viettel
10:48, 22/06/2019 tan****** 76.080đ Chuyển tiền Viettel
13:25, 18/06/2019 tan****** 80.500đ Chuyển tiền Viettel
21:19, 25/05/2019 114****** 10.787đ Chuyển tiền Viettel
16:41, 22/05/2019 tan****** 162.472đ Chuyển tiền Viettel
23:06, 21/05/2019 min****** 111.156đ PayPal
08:03, 21/05/2019 107****** 27.868đ PayPal
12:48, 18/05/2019 min****** 26.473đ PayPal